SAY-MAN

Sayısal Mantık

SORU CEVAP

Çalışma 1

8 Mayıs 20 Soru
9 Mayıs Soru Canlı
10 Mayıs Soru Canlı
10 Mayıs Soru Canlı 2
11 Mayıs Soru Canlı
11 Mayıs Soru Canlı 2
15 Mayıs
18 Mayıs Canlı 1
18 Mayıs Canlı 2
22 Mayıs Canlı 1
22 Mayıs Canlı 2
25 Mayıs Canlı 1
25 Mayıs Canlı 2
26 Mayıs Canlı 1
26 Mayıs Canlı 2